Vogelsoorten van bijlage 1 zonder natuurdoelen

Soorten die op bijlage 1 staan en voorkomen in Vlaanderen staan in het 'natuurdecreet'(opent nieuw venster) in bijlage 4. Voor een deel van deze soorten zijn geen natuurdoelen opgesteld omdat:

  • het zeer zeldzame broedvogels die niet elk jaar broeden in Vlaanderen ;
  • het vogels zijn die in kleine niet internationaal belangrijke aantallen pleisteren of overwinteren in Vlaanderen.