Bosruiter

Tringa glareola

Beschrijving: 

De Bosruiter is een elegante, kleinere steltloper met een niet erg lange snavel en poten. In de vlucht steken de donkere bovendelen en bovenvleugels scherp af tegen de witte stuit en grotendeels witte staart. Van het nauw verwante Witgatje is de soort te onderscheiden door de blekere ondervleugel en, in zit, door de lichte wenkbrauwstreep die tot ver achter het oog reikt en de bruinere, niet zwarte bovendelen met grotere, lichte vlekken. Bosruiters roepen in vlucht vaak een onmiskenbaar ‘tjief-ief-ief’.

Beheer: 

Een gunstige beheermaatregel voor de soort is het in stand houden van ondiepe plassen, bv. door overstromingsgebieden te creëren in weiland. Ook het herstel van natuurlijke oevers (met veel slik) of het in stand houden ervan langs rivieren komt deze soort ten goede.