Dougalls stern

Sterna dougallii

De Dougalls stern lijkt op een Visdief maar het verenkleed is zo wit als dat van de Grote stern. In zomerkleed heeft hij een geheel zwarte snavel (met een rode snavelbasis in de broedtijd) en een langere, volledig witte staart die in zit voorbij de vleugels steekt. Op de ondervleugel zijn de vleugeltoppen minder zwart. De juveniele vogels, die bij ons uiterst zeldzaam zijn, zijn zwaar geschubd zoals juveniele Grote sterns. De soort duikt bij het foerageren onder een hoek vliegend het water in. Hoewel doorgaans moeilijk te horen tussen meestal grote groepen sterns heeft de Dougalls stern een karakteristieke tweeledige roep die aan een Zwarte ruiter doet denken: tsje-wik.