Zwarte ooievaar

Ciconia nigra

Beschrijving: 

De Zwarte ooievaar is nauwelijks kleiner dan de Ooievaar en heeft dezelfde vorm. De kop, hals, borst en bovenzijde zijn volledig zwart met een groenpaarse metaalglans. De buik en de okselveren zijn wit. De snavel en poten van de volwassen vogel zijn rood. Bij de juveniele vogel zijn de snavel en poten grijsgroen en het verenkleed dof groenzwart. De Zwarte ooievaar is schuw, leeft teruggetrokken en zal zich buiten de trekperiode maar zelden buiten het bos of het moeras laten zien.

Beheer: 

Gerichte natuurontwikkelingsprojecten in potentiële broedgebieden zijn noodzakelijk, zoals de instandhouding van natuurlijke bosgebieden en het behoud van vochtige gebieden voor het foerageren. Belangrijk is het garanderen van rust, o.a. door een verbod op bosontginning in het leefgebied tijdens de broedperiode.