Parelduiker

Gavia arctica

Beschrijving: 

De Parelduiker is iets groter dan de Roodkeelduiker, met een stevigere, rechte snavel. In alle kleden is er een grote, witte vlek te zien op de achterflank. Deze broedt in het Noorden van Europa. Het voedsel bestaat uit vissen en allerlei aquatische ongewervelden. In Vlaanderen is de Parelduiker zeldzamer dan de Roodkeelduiker (verhouding 1 tegen 20). Er overwinteren doorgaans ongeveer 75 exemplaren langs onze kust.

Beheer: 

Het instellen van rustgebieden komt deze soort ten goede. Vooral van belang zijn het sensibiliseren en het nemen van preventieve maatregelen tegen olievervuiling op zee, zoals de regulatie van de afvalverwerking in havengebieden, technische maatregelen aan boord van schepen en controles op zee.