Grauwe franjepoot

Phalaropus lobatus

Beschrijving: 

De Grauwe franjepoot is een elegant steltlopertje met een geheel zwarte, naaldvormige snavel. Volwassen vogels zijn donkergrijs, met twee gele lengtestrepen over de bovendelen, een roodachtige zijhals en een witte buik, kin, keel en klein vlekje boven het oog. Het vrouwtje is mooier gekleurd dan het mannetje. Dit omdat de rollen van het mannetje en het vrouwtje zijn omgekeerd. Het mannetje broedt en verzorgt de jongen. Het broed doet deze soort in IJsland, Noord-Schotland, Noorwegen, Zweden, Finland en verder oostelijk doorheen Noord-Rusland. In Vlaanderen is de Grauwe franjepoot een zeldzame doortrekker van de kustpolders en langsheen de Beneden-Zeeschelde.

Beheer: 

Het in stand houden van grotere veedrinkpoelen in de kustpolders is een belangrijke beheermaatregel, net als de aanleg en het behoud van ondiepe zoetwaterplassen langsheen de kust en grote rivieren. Essentieel is het in stand houden van een goede waterkwaliteit (geen bemesting in de bufferzone van de plas).