Kleinst waterhoen

Porzana pusilla

Beschrijving: 

Het Kleinst waterhoen is de kleinste rallensoort in Europa. Hij is vooral te onderscheiden van het Klein waterhoen door de nooit rode snavelbasis, de meer zwart-witte bandering op de flanken (vooral een verschil bij volwassen vogels) en de witte kringetjes op de bovenvleugeldekveren. De zang, die vooral ’s nachts wordt gebracht, is een nogal zacht, droog geratel.

Beheer: 

Gunstige beheermaatregelen zijn het creëren, uitbreiden en in stand houden van geschikt nat habitat, vooral ondiepe biezen- en zeggenmoerassen met stabiele waterstand. Verdroging moet tegengegaan worden. Bovendien moet voldoende rust gegarandeerd worden.