Poelsnip

Gallinago media

Beschrijving: 

De Poelsnip is een nogal forse, dikke snip met een ovaal lichaam, net als een rugbybal. Verder is de soort van de nauw verwante Watersnip te onderscheiden aan de twee dunne, witte banden over de bovenvleugel, een slechts onopvallende, lichte vleugelachterrand, een volledig donkere ondervleugel, een minder witte buik en meer wit op de staartzijden.

Beheer: 

Voor deze soort is geen specifiek beheer in Vlaanderen vereist.