Nonnetje

Mergus albellus

Beschrijving: 

Het Nonnetje is een relatief kleine eendensoort van het geslacht van de zaagbekken, zo genoemd omdat de snijranden van de snavel getand zijn. Het volwassen mannetje is hoofdzakelijk wit met zwarte tekening. De kop is wit met een zwart masker voor en rond het oog en een zwarte lijn achter de oorstreek. In de vlucht is de bovenvleugel overwegend zwart, met een groot, wit vleugelpaneel. Vrouwtjes en jonge mannetjes hebben een grijs lichaam, een rossig kastanjebruine kop en witte wangen. De bovenvleugel lijkt op die van het volwassen mannetje. De soort is vrij schuw en rusteloos.

Beheer: 

Het beheer in de overwinteringsgebieden moet gericht zijn op het in stand houden van grotere, niet te diepe zoetwaterplassen met weinig of geen menselijke activiteit op het water of aan de rand.