Brandgans

Branta leucopsis

Beschrijving: 

De Brandgans is een kleine, vrij compacte gans met een wit gezicht, een dikke, korte, zwarte hals, zwarte borst en een kleine snavel. De bovendelen zijn lichtgrijs met zwartwitte banden. De flanken zijn vuilwit. In vlucht is het scherpe contrast tussen de zwarte borst en de lichte buik duidelijk zichtbaar. Net zoals alle andere soorten van het geslacht Branta zijn de snavel en de poten zwart. Groepen vliegen vaak in een onregelmatige, U-vormige lijn. Vooral in vlucht laten ze een luidkeels, blaffend ‘kaw’ horen.

Beheer: 

Door de hoge aantallen verwilderde vogels is het in Vlaanderen bijna onmogelijk geworden om voor deze Bijlage 1-soort van de Vogelrichtlijn het belang van Vlaanderen als overwinteringsgebied voor de wilde populatie te evalueren en derhalve het beheer (met bv. regulerende maatregelen voor inperking van verwilderde populaties) voor deze soort te bepalen.