Visarend

Pandion haliaetus

Beschrijving: 

De Visarend is een middelgrote, nogal slanke roofvogel met lange vleugels, die er in vooraanzicht vaak iets geknikt uitzien. De bovendelen en bovenvleugels zijn effen donkerbruin, de onderdelen wit en de ondervleugels zwart-wit getekend. De kop is wit, met een brede, zwarte oogstreep en een geel oog.

Beheer: 

Het in stand houden van voldoende grote, visrijke (vooral zoete) wateren waar verstoring zoveel mogelijk geweerd wordt (bv. door een bufferzone te voorzien) is belangrijk voor deze soort. Essentieel is het in stand houden van een goede waterkwaliteit. Om potentiële broedvogels aan te trekken, is het opstellen van kunstmatige nestplatformen een geschikte methode.