Wanneer is mijn hout droog genoeg om te stoken?

Hoelang het hout precies moet drogen hangt af van het vochtgehalte bij het begin, het soort hout, het weer en de stukgrootte. Gekliefd hout in standaardmaat droogt tot ongeveer 28% in één jaar en tot onder de 20% bij twee jaar drogen.

Er bestaan in de handel goedkope en eenvoudige toestelletjes om dit vochtgehalte te meten. Zo weet je exact wanneer het hout zijn gewenste droogtegraad heeft bereikt.
Er zijn veel merken en prijsklassen, maar ze werken allemaal goed genoeg. We geven volgende tips voor de aankoop:

  • Koop een toestel dat geschikt is voor hout, er zijn er ook voor gips en bouw en dergelijke. Sommige toestellen kunnen beide.
  • Een toestel van ongeveer 20 tot 30 euro is meer dan voldoende. Het is ook niet belangrijk of de meting een procent of twee afwijkt. Aangezien je pinnetjes in het hout moet drukken, moet het toestel wel een minimale stevigheid hebben. Lees reviews.
  • Een meetbereik tussen de 10% en 40% is zeker voldoende, het volstaat om te weten of de vochtwaarde onder de 20% is gezakt.
  • Er zijn ook vochtmeters zonder pinnen, maar voor dat type moet het hout erg vlak zijn. Dit werkt dus beter voor schrijnwerkerij

Tips voor het gebruik

  • Een houtvochtmeter is uitgerust met twee pinnen die je in het hout drukt. Het toestel meet de electrische geleiding: meer water is meer geleiding.
  • Je meet best binnenin het hout, dus in een blok dat je net even in twee hebt gekliefd. De buitenzijde is meestal veel droger dan de binnenzijde en zo'n meter meet erg oppervlakkig.
  • Druk de pinnen bij voorkeur loodrecht op de nerf op de zijkant van het houtblok, niet op de kop of in de lengterichting
  • Meet een tweetal representatieve stukken, dus niet een enkel een blok dat op de rand lag.

Er zijn duurdere toestellen die corrigeren voor verschillende houtsoorten en temperaturen. Om een idee te geven, als het toestel 20% aangeeft, zal een blok beuken, dennen-, larix-, sparren- en populierenhout in werkelijkheid ongeveer 22% vocht bevatten, berkenhout 21%, lindehout 17% en es en eik 19-20%. Bij de meeste soorten ligt het werkelijke vochtgehalte dus hoger

De temperatuur speelt ook een kleine rol. De toestellen zijn geijkt op 20°C. In de winter, bij 0°C aan het houthok, zal de meter 2% te weinig aangeven. Je moet op dat moment dus minder dan 18% meten om veilig te zitten.

Conclusie: Goed gedroogd hout bevat minder dan 20% maar meestal zelfs 15%. Wij raden aan op dat laatste te mikken, aangezien veel houtsoorten met zo'n meter een onderschatting opleveren en een winterse temperatuur nog eens een paar % doet afwijken. Dit staat overigens los van de meter, tenzij je een duurder toestel aankoopt. Dat laatste lijkt ons onnodig, als je gewoon wat extra marge neemt.

Stijgende energie-inhoud bij droger hout. (ODE, https://www.ode.be/)