Een propere en juiste kachel kiezen

Om te stoken met hout zijn er vandaag heel veel oplossingen beschikbaar op de markt en het is niet evident om door de bomen het bos nog te zien. Daarom is het nodig eerst een zelfanalyse te maken door het stellen van een aantal vragen die je nadien meeneemt wanneer je een leverancier of installateur bezoekt. Vraag naar een toestel dat energie-efficiënt is en reeds voldoet aan de ecodesignnorm van Europa. Zo kies je voor performante propere toestellen die de uitstoot van fijn stof tot 90% reduceren t.o.v. oudere toestellen.

Moderne accumulatiekachel type speksteen (Rollin Verlinde)

Volgende vragen, tips kunnen je helpen bij je keuze

 1. Kies een kachel met het juiste vermogen
  Een kachel met een te klein vermogen zorgt ervoor dat je de ruimte niet warm krijgt. Een te groot vermogen zorgt ervoor dat je het snel te warm zal hebben. Je gaat dan de luchttoevoer van de kachel lager zetten waardoor de verbranding minder goed verloopt. Hierdoor stook je minder energie-efficiënt en stoot je meer schadelijke stoffen uit. Kies daarom het juiste vermogen.
  Voordat je naar de winkel gaat bereken je best het aantal m3 dat je wil verwarmen. Ook het aantal m2 ramen kan nuttig zijn om te weten, alsook of je huis goed of slecht is geïsoleerd. Met deze info in de hand kan een verkoper beter een kachel met het juiste vermogen voorstellen.
 2. Is het beoogde verwarmingstoestel de enige bron in de verwarming van je woning?
  Een toestel dat slechts enkele uren per week werkt moet aan minder strenge technische voorwaarden voldoen dan een toestel dan het hele jaar door warmte moet produceren. Ook als het enkel dient voor bijverwarming zal er minder vermogen nodig zijn.
 3. Wens je ook water te verwarmen met het toestel?
  Hoewel dit in Vlaanderen nog niet veel wordt gedaan bestaan er verwarmingstoestellen op hout die ook water voor de badkamer en keuken kunnen verwarmen.
 4. Maakt het verwarmingstoestel deel uit van de ‘beleving van de woonruimte’ en wil je de beleving van vuur integreren in de leefgewoonten?
  Wanneer je ‘s avonds gezellig in de woonkamer zit en je het dansend houtvuur wil zien, kies dan een toestel met een venster.
 5. Waar vind je het brandhout? Ga je werken met hout of pellets?
  Heb je zelf een grote tuin of beschik je over brandhout uit een bos? Dan kan je werken met stukhout of snippers. Zo niet, dan kan je hout of pellets aankopen bij een lokale handelaar.
   
Hoeveelheid fijn stof en rendement in verschillende types kachels. (ODE, https://www.ode.be/, bron data annual Danish informative inventory report to UNECE.)