Klimaatslim omvormen van bossen: twee voorbeelden

Bij de omvorming van gelijkjarige en gelijksoortige bossen naar meer diverse bossen is het belangrijk het bosklimaat niet te veel te verstoren en habitatbomen en toekomstbomen aan te duiden.

In de twee video's hieronder krijg je uitleg over de aanpak van een bosomvorming. De eerste video gaat over een omvorming van een dennenbos op arme zandgrond, de tweede betreft een populierenbos op rijkere leemgrond.

Meer weten over klimaatslim bosbeheer

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU(opent nieuw venster) in het kader van het LIFE BNIP-project(opent nieuw venster).