Natuurstreefbeelden leefgebieden

Leefgebieden van bepaalden soorten komen in aanmerking als natuurstreefbeeld. Dit kunnen naast de "natuurstreefbeelden vegetaties" andere vegetaties of kleine landschapselementen zijn. Deze vegetaties of kleine landschapselementen moeten dan een onderdeel zijn van het habitat van een soort waarvan het leefgebied in aanmerking komt als natuurstreefbeeld. Voor type 3 en 4 natuurterreinen komen de leefgebieden van volgende soorten in aanmerking:

De watervleermuis is een Europees beschermde soort. Het leefgebied van deze soort komt dus in aanmerking als natuurstreefbeeld. (Vilda/Rollin Verlinde)