Natuurstreefbeeld: Brak tot zilt moeras (mz)

Niet goed ontwikkeld brak moeras, niet in contact met schorren (binnen- of buitendijks), zonder abundantie van Heen of Riet noemen we een 'Andere vegetatie Brak tot zilt moeras (mz)'.

In contact met schorren spreken we van type 1330_da of 1330_hpr in zilte poldergraslanden. Als Riet of Heen domineert is het een RBB rietvegetatie.