Natuurstreefbeelden procesgestuurde natuur

Bij procesgestuurde natuur ga je als beheerder een aantal natuurlijke processen activeren. Dit kan de werking van water of wind zijn. Maar ook extensieve begrazing of successie zijn natuurlijke processen. Dit soort beheer kan aanleiding geven tot onbeheerde climaxvegetaties of mozaïeklandschappen waarbij verschillende natuurstreefbeelden door elkaar voorkomen. Natuursteefbeelden procesgerichte natuur moeten bestaan uit een combinatie van streefbeelden vegetaties en/of streefbeelden leefgebieden.

Wanneer rivieren (hier de Grensmaas) voor een deel terug natuurlijk mogen overstromen ontstaat procesgestuurde natuur. (Yves Adams, Vildaphoto)