(Soortenrijk) grote vossenstaartgrasland

Vossenstaartgraslanden zijn 's winters zeer natte tot overstroomde valleigraslanden op veelal zandleem, leem of kleiige bodem waarbij ofwel Grote vossenstaart abundant aanwezig dan wel Trosdravik frequent aanwezig is.

Is Weidekerveltorkruid, Wilde kievitsbloem, grote pimpernel òf weidekervel niet aanwezig spreken we niet meer van een Vossenstaartgrasland 6510_hua maar de regionaal belangrijke vegetatie Vossenstaartgrasland rbbvos

Daarbij zijn dus ofwel Trosdravik of Grote trosdravik aanwezig, ofwel minstens twee soorten van volgende groep: beemdlangbloem, echte koekoeksbloem, grote ratelaar, kruipend zenegroen, lidrus, moerasrolklaver, moerasspirea, moeras‐/zompvergeet‐mij‐nietje, moesdistel, penningkruid, pinksterbloem, ruwe smele, smeerwortel, tweerijige zegge, vogelwikke en/of waterkruiskruid.