Natuurstreefbeeld: soortenrijk mesofiel hooiland (andere vegetatie hu)

Beschrijving: 

Soortenrijke mesofiele hooilanden zijn kruidenrijke hooilanden met een aantal algemene soorten van matig voedselrijke graslanden. Het aantal kenmerkende soorten is echter niet voldoende voor het natuurstreefbeeld soortenrijke Glanshaverhooilanden.

De algemene kruiden die voorkomen zijn bijvoorbeeld Duizendblad, Scherpe boterbloem, Smalle weegbree, Grasmuur, Rode klaver, Veldzuring en kleine gele klavers als Kleine klaver en Hopklaver. Daarnaast komt er minstens nog 3 soorten voor die kenmerkend zijn voor bloemrijke graslanden. Meestal gaat het dan over vrij algemene soorten als Gewone Margriet, Knoopkruid of Gewone rolklaver. Maar hier en daar, vaak aan de rand, kan het zijn dat er minder algemene soorten voorkomen zoals Knolsteenbreek, Rapunzelklokje of Grote bevernel.

Natuurbeheer: 

Het beheer bestaat uit 2 keer per jaar maaien. Waarbij de gewenste soorten in zaad moeten komen voor de eerste maaibeurt of tussen de 1ste en de 2de maaibeurt. Indien het grasland nog gedomineerd wordt door grassen als Glanshaver, Gestreepte witbol, Grote vossenstaart en / of Ruw beemdgras is een vroege maaibeurt begin mei noodzakelijk. Bij een goed beheer kan het grasland soortenrijker worden en meer kenmerkende soorten krijgen van het natuurstreefbeeld soortenrijke Glanshaverhooilanden.