Voordelen van biodiversiteit op bedrijventerreinen

Waarom werken vandaag de dag zo veel bedrijven aan meer natuur op hun terreinen? Meer natuur kan bedrijven een waaier aan voordelen opleveren. Het voegt namelijk iets toe aan de relatie die een bedrijf heeft met zijn voornaamste stakeholders: werknemers, klanten, aandeelhouders, buurtbewoners, overheid en de omgeving.

De voordelen voor bedrijven kunnen ingedeeld worden in voordelen van economische aard, voordelen die het imago ondersteunen en voordelen op het vlak van de (leef- en werk)omgeving. Deze indeling is enigszins arbitrair. Zo is elk voordeel immers in meer of mindere mate economisch en zijn de voordelen op het vlak van de (leef- en werk)omgeving ook positief voor het imago van de betrokken bedrijven. 

Voordelen van economische aard

Voordelen op vlak van het imago

Voordelen in relatie tot de (leef- en werk)omgeving