Beeldkwaliteit

Een bloemenrijk grasland verwelkomt personeel en bezoekers, een beeld dat wordt doorgetrokken op het ganse terrein (Heineken te Zoeterwoude © 2B Connect) (2B Connect)
De omliggende heidenatuur zorgt voor eenheid op het bedrijventerrein (Kristalpak te Lommel © Fotogroep ISO400) (Fotogroep ISO400)
Het landschap speelt de hoofdrol (High Tech Campus Eindhoven © 2B Connect) (2B Connect)

Investeren in biodiversiteit zorgt ervoor dat bedrijventerreinen er enigszins anders, meer natuurlijk en minder versteend, uitzien.

Bedrijventerreinen, maar ook de kavels van individuele bedrijven, zijn vaak niet de meest aangename plek om te vertoeven. Ze worden doorgaans gekenmerkt door veel verharding en weinig natuurlijk groen. Ook de eenheid tussen de individuele bedrijfskavels onderling en de ruimere omgeving is vaak zoek. De buitenruimte nodigt vaak niet uit om buiten te komen.

Wanneer je een bedrijventerrein inricht met aandacht voor biodiversiteit wordt quasi automatisch een eenheid gecreëerd met het omringende landschap en tussen het openbaar domein en de individuele bedrijfskavels. Die eenheid zorgt voor identiteit, herkenbaarheid en een zekere rust. Het gebruik van een beheerplan met concrete doelen voor de buitenruimte biedt bovendien houvast om systematisch richting het vooropgestelde eindbeeld te werken. Daarnaast kan biodiversiteit ook extra dynamiek creëren: bloemenrijke plekjes, zoemende insecten, grazende schapen, werknemers die tijdens een pauze naar buiten trekken om een praatje te slaan, te wandelen of zelfs te sporten, meer voetgangers en fietsers die langs het bedrijventerrein voorbijkomen.