Voordelen van biodiversiteit op bedrijventerreinen: een verhaal

Werkplek met zicht op groen (2B Connect)
Ontspannen met de collega's tijdens de lunch (2B Connect)
Werken aan biodiversiteit ondersteunt het imago (2B Connect en ZMF)

Overal is natuur, ook op plaatsen waar je het niet meteen verwacht. Op bedrijventerreinen bijvoorbeeld. Veel bedrijventerreinen hebben strak aangelegde plantenstroken en kort gemaaide gazons, maar meer en meer bedrijven kiezen ervoor om hun omgeving natuurlijker in te richten, met streekeigen planten die allerlei dieren aantrekken. Dat is waardevol voor bijvoorbeeld bijen en vlinders, die er beter kunnen overleven, maar bedrijventerreinen natuurlijker inrichten heeft ook veel voordelen voor de mens.

Een natuurlijke omgeving maakt bedrijven aantrekkelijker, voor de werknemers, de klanten en de omgeving.

Werknemers werken liever in een natuurlijke omgeving, die hen inspireert. ’s Middags buiten kunnen gaan wandelen of lunchen biedt een tegenwicht voor hun drukke job. Een natuurlijke omgeving bevordert de sociale contacten en verhoogt de betrokkenheid van de werknemers. Zelfs alleen maar door het raam uitkijken op natuurlijk groen vermindert stress. Dat is goed voor de gezondheid, waardoor werknemers minder ziek zijn. Bovendien nemen werknemers minder snel de auto als ze via een groene en veilige omgeving naar het werk kunnen. Dat is niet alleen beter voor het milieu en de files, maar ook voor de werkgever en de werknemer zelf. Mensen die naar het werk fietsen of stappen, voelen zich fitter, zowel fysiek als mentaal.

Natuurlijk ingerichte bedrijventerreinen zien er aangenamer uit. Dat verhoogt de waarde van het vastgoed en trekt bedrijven aan, waardoor er minder leegstand is. Ondernemingen die hierin investeren, krijgen een duurzamer imago, waardoor ze makkelijker gemotiveerde werknemers kunnen aantrekken. Ook meer en meer klanten vinden dit belangrijk. Over een natuurlijke omgeving valt altijd wel iets positiefs te communiceren. Het vergroenen van de bedrijfsomgeving is dan ook de manier bij uitstek voor een bedrijf om in de verf te zetten dat het duurzaamheid ernstig neemt.

Ook voor de omgeving zijn natuurlijk ingerichte bedrijventerreinen een goede zaak. Bomen en struiken zuiveren de lucht en kunnen een soort scherm vormen tussen bedrijven en hun omgeving en zo overlast door licht of lawaai verminderen. Natuur op bedrijventerreinen houdt regenwater vast en zorgt ervoor dat het in de bodem kan dringen of verdampen. Op die manier helpen bedrijventerreinen mee wateroverlast voorkomen. Planten bieden plaatselijk schaduw en verkoeling op warme dagen. Op wereldvlak remmen ze mee de opwarming van de aarde af. Sommige bedrijfsleiders slagen er zelfs in om planten in te schakelen in hun bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld voor het zuiveren van water. Bovendien trekken planten allerlei dieren aan. Die zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze zijn ook nuttig. Zo kunnen uilen ratten- en muizenplagen bestrijden.

Een natuurlijk ingericht bedrijventerrein is geen kale en saaie omgeving, maar een plaats waar mensen kunnen wandelen en fietsen, en kinderen kunnen spelen. Ook buiten de kantooruren, ’s avonds en in het weekend. Doordat er ook op die momenten mensen aanwezig zijn, is er meer sociale controle, wat bedrijventerreinen veiliger maakt. In het algemeen gaat de omgeving zich meer betrokken voelen bij de bedrijven. Dit komt niet alleen de relatie tussen bedrijven en de buurtbewoners ten goede, maar veelal ook die met de lokale overheid. Investeren in natuur biedt bedrijven, buurtbewoners en overheden heel wat kansen om samen te werken.

Hoe meer natuur op een bedrijventerrein, hoe meer natuurvoordelen er zijn. De werknemers zijn er gemotiveerder, minder vaak ziek en daardoor ook productiever. De bedrijven worden aantrekkelijker voor hun klanten en gaan beter deel uitmaken van de lokale gemeenschap. Bedrijventerreinen met natuur zijn aangenamer, veiliger en vaak ook goedkoper. De aanleg en het onderhoud van natuur is in veel gevallen een stuk goedkoper dan die van kort gemaaide gazons en strak geschoren buxus.