Gebruik van kennisargumenten

Kennisargumenten alleen volstaan doorgaans niet om een bedrijf aan te zetten effectief actie te ondernemen voor biodiversiteit. Wel kunnen kennisargumenten helpen om een bedrijf te laten inzien dat biodiversiteit op het bedrijfsterrein een goed idee zou kunnen zijn. Daarom bundelen we hier tips over het gebruik van kennisargumenten en laten we enkele adviseurs aan het woord die op professionele basis biodiversiteitsadvies geven aan bedrijven. Zij vertellen welke argumenten ze gebruiken in hun gesprekken met bedrijven en hoe ze dat precies doen.

Getuigenissen biodiversiteitsadviseurs

Tips voor het gebruik van kennisargumenten

Breng een boodschap die afgestemd is op jouw publiek. De drijfveren om te werken aan natuur zijn voor elk bedrijf anders. Doorgaans zijn ze verbonden met de uitdagingen waar een bedrijf mee te maken heeft. Als biodiversiteitsadviseur komt het erop aan om goed in te schatten welke precies de bezorgdheden zijn van een bedrijf en welke argumenten kunnen dienen.

Breng een verhaal. Als je de argumenten kent die een bedrijf kunnen aanspreken, maak dan niet de fout om het bedrijf te overladen met grotdroge feiten. Feiten spreken zelden aan, blijven niet hangen en zetten doorgaans niet aan tot actie. Een goed verhaal spreekt wel aan, want verhalen passen beter bij hoe ons brein werkt.

Creëer een gevoel van urgentie. Verwijs naar uitdagingen zoals nieuwe regelgeving (op vlak van exoten, gebruik van bestrijdingsmiddelen …) en veranderingen in de verwachtingen bij belanghebbenden (klanten, werknemers …) enerzijds en hoe een bedrijf gepast op deze externe evoluties kan inspelen door te werken aan biodiversiteit anderzijds.

Benoem zelf de risico’s. Op die manier geef je als adviseur blijk van kennis van zaken en boost je je geloofwaardigheid. Mogelijke risico’s zijn verkeerde verwachtingen van de beeldkwaliteit en problemen met de aanwezigheid van beschermde soorten.

Wees zelf overtuigd. Het is duidelijk een voordeel als je als adviseur zelf enthousiast bent over de voordelen die werken met biodiversiteit voor een bedrijf heeft. Enthousiasme werkt aanstekelijk.