Jan Van den Berghe over het gebruik van kennisargumenten

Bedrijven vertrekken meestal vanuit een probleemstelling. Zij hebben zelf een probleem dat op één of andere manier gerelateerd is aan natuur. Het is zaak om dat probleem naar boven te halen om een gepaste oplossing te kunnen voorstellen waarbij de natuur een oplossing biedt. Jan Van den Berghe haalt hierbij twee voorbeelden aan. In een eerste voorbeeld schetst hij hoe hij met behulp van een natuurlijke groeninrichting de brandveiligheid van een bedrijfsterrein verbetert. In een tweede voorbeeld werd een goedkoper beheer gerealiseerd door middel van schapenbegrazing.