Alex Wieland over het gebruik van kennisargumenten

Alex Wieland houdt ervan om tijdens een eerste gesprek met een geïnteresseerd bedrijf een wandeling te maken op de terreinen van het bedrijf. Zo kunnen je als adviseur biodiversiteit laten zien welke natuurwaarden al aanwezig zijn en welke kansen er nog liggen. Daarbij wijst Alex het bedrijf ook op de voordelen die dit voor het bedrijf zou kunnen hebben. Denk daarbij aan het tastbaar maken van het engagement van een bedrijf op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het creëren van een mooiere omgeving voor werknemers en omwonenden en het opvangen en langzaam laten infiltreren van regenwater. Ook biedt het kansen om de betrokkenheid van de medewerkers te verhogen door hen te betrekken bij de opmaak van de plannen voor de groeninrichting van het bedrijfsterrein.