Maakt MVO-engagement zichtbaar

Biodiversiteit op de brouwerij (Heineken te zoeterwoude © 2B Connect) (2B Connect)
Biodiversiteitsacties zijn een dankbaar thema om over te communiceren naar bezoekers en personeel (Sibelco te Dessel © 2B Connect) (2B Connect)
Een mooi insectenhotel bij de ingang toont onmiddellijk dat een bedrijf bezig is met MVO (Janssen Pharmaceutica te Beerse © 2B Connect en Jeroen Mentens) (@2Bconnect, Jeroen Mentens)

Investeren in biodiversiteit op het bedrijfsterrein is voor een bedrijf een heel effectieve manier om te tonen dat het zich inzet voor een duurzamere samenleving.

Maatschappelijk ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat over de bijdrage die bedrijven leveren aan een meer duurzame samenleving. Op milieuvlak gaat dit bijvoorbeeld over het verminderen van afval, broeikasgasemissies en het gebruik water. Steeds meer bedrijven communiceren met hun stakeholders over hun maatschappelijk engagement. Zij doen dit omdat de maatschappij van bedrijven verwacht dat zij op een maatschappelijk verantwoorde manier ondernemen. Een bedrijf heeft er belang bij om zich positief te profileren qua duurzaamheid omdat dit aantrekkingskracht uitoefent op potentiële werknemers en investeerders en de loyaliteit van werknemers, klanten en omwonenden versterkt. De inspanningen die een bedrijf onderneemt om de milieuprestaties te verbeteren, zijn echter niet altijd even zichtbaar. Met een biodivers bedrijfsterrein is dat anders. Een biodivers bedrijfsterrein is immers ook een communicatiemiddel. Het ziet er vaak anders uit dan een traditioneel bedrijfsterrein en in tegenstelling tot een traditioneel bedrijfsterrein valt er heel wat te beleven en te vertellen. Biodiversiteit op een bedrijventerrein heeft immers van alles te bieden voor de werknemers, de buurt, het landschap en de natuur. Biodiversiteit op het bedrijfsterrein blijft met andere woorden niet beperkt tot een paragraaf in het duurzaamheidsverslag zoals dit voor andere milieuthema’s vaak wel het geval is. Kortom, een biodiverse bedrijfstuin is voor een bedrijf een interessante manier om zijn duurzaamheidsambities tastbaar te maken en een gezicht te geven.