Diefstalpreventie

Een ondoordringbare groengordel van Mei- en Sleedoorn houdt dieven buiten (Oude Metalen Harzé te Herentals © 2B Connect) (2B Connect)
Met zijn scherpe, lange doornen vormt de sleedoorn ondoordringbare heggen
Fietsverkeer op het Kristalpark zorgt ervoor dat er ook buiten de kantooruren beweging is op het bedrijventerrein (Kristalpark te Lommel © 2B Connect) (2B Connect)

Investeren in biodiversiteit op bedrijventerreinen is een effectief middel tegen diefstal en vandalisme.

Diefstal en vandalisme is een thema voor heel wat bedrijven. Er worden dan ook belangrijke sommen geïnvesteerd in de beveiliging van gebouwen en terreinen. Biodiversiteit kan een deel van de oplossing aanreiken. Hagen van slee- en meidoorn zijn vanwege hun doornen quasi ondoordringbaar en vormen dan ook een reëel alternatief voor een robuuste omheining. Er is echter ook nog een tweede manier waarop biodiversiteit bijdraagt tot diefstal- en vandalismepreventie en dat is door het vergroten van de sociale controle op bedrijventerreinen. Tijdens het weekend en na de werkuren liggen heel wat bedrijventerreinen er verlaten bij. Er valt immers weinig te beleven. Wanneer we bedrijventerreinen zo inrichten dat mensen ze buiten de werkuren vaker gaan gebruiken, bijvoorbeeld als functionele fietsverbinding of plaats om te ravotten, is er meer activiteit en passage. Daardoor worden bedrijventerreinen overdag een minder aantrekkelijk doelwit.