Bindmiddel voor de mensen binnen de organisatie

Een groene omgeving trekt mensen naar buiten om samen te ontspannen (Janssen Pharmaceutica te Beerse © 2B Connect en Jeroen Mentens) (@2Bconnect, Jeroen Mentens)
Samen lunchen in een groen omgeving : ideale teambuilding (Athlon Car Lease te Machelen © 2B Connect) (2B Connect)
Schapen en ander leven op het terrein is een favoriet gespreksonderwerp onder collega's (Dow Chemical te Terneuzen © 2B Connect) (2B Connect)

Biodiversiteit op het bedrijfsterrein brengt de medewerkers dichter bij elkaar en bij het bedrijf.

Succesvolle bedrijven hechten veel belang aan hun bedrijfscultuur of, anders gezegd, de manier waarop het er in een bedrijf aan toegaat. Een sterke organisatiecultuur kan er mee voor zorgen dat de werknemers zich betrokken voelen en de waarden van de organisatie delen. Medewerkers die de cultuur en waarden van de organisatie delen, werken harder en gaan de waarden van de organisatie zelf ook uitdragen. In de praktijk voelt een groot aantal werknemers zich niet erg betrokken.

Investeren in biodiversiteit op het bedrijfsterrein kan voor een bedrijf een instrument zijn om bepaalde waarden tastbaar te maken, uit te dragen en de medewerkers zo nauwer te betrekken. Een biodiverse bedrijfstuin brengt mensen samen, is een geliefd onderwerp aan de koffieautomaat, is een thema waarover vaak positief nieuws gemeld kan worden, biedt mensen de kans om bepaalde verantwoordelijkheden op te nemen … Kortom, het zorgt voor verbinding en fungeert als cement binnen een organisatie.