Vlottere implementatie van wet- en regelgeving

Bestrijding van Japanse Duizendknoop: voorkomen is beter dan genezen (VLM)
Alle bomen op de site werden behouden (Althlon Car Lease te Machelen © 2B Connect) (2B Connect)
De opvang en infiltratie van regenwater is gegarandeerd met deze wadi (Feed Food Health Campus te Tienen © 2B Connect) (2B Connect, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant)

Bedrijven die kiezen voor biodiversiteit op hun terreinen kunnen zich vlotter, met minder energie en kosten, in regel stellen met eventuele nieuwe regelgeving op het vlak van pesticidengebruik, invasieve exoten en waterberging en -infiltratie.

De wereld is constant in verandering: nieuwe uitdagingen steken de kop op, technieken evolueren, mensen worden kritischer, de milieuregelgeving wordt strenger, ruimtelijke vereisten evolueren … Een bedrijf kan ervoor kiezen om af te wachten en te kijken wat zich aandient, of het kan ervoor kiezen om de uitdagingen die op zich afkomen te identificeren, daar rekening mee te houden en zodoende de toekomst zelf in handen te nemen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan regelgeving rond het gebruik van pesticiden, invasieve exoten, waterberging en -infiltratie … Door bij de inrichting van het terrein houden met toekomstige eisen kunnen kosten achteraf vermeden worden. Het achteraf opbreken van verhardingen om aan nieuwe eisen rond hemelwaterinfiltratie te voldoen, is een dubbele kost. Eenzelfde redenering kan gemaakt worden bij pesticidenvrij beheer, want ook daar speelt de aanleg van het terrein een belangrijke rol.