Feed Food Health Campus, Tienen (Be)

In een traditionele verkaveling richt een bedrijf de niet-bebouwbare zone zelf in. Op de Feed Food Health Campus te Tienen verliet de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM) die manier van werken. Vanuit een nieuwe visie op duurzaam ruimtegebruik werden de groenzones op de Feed Food Health Campus geclusterd en kunnen de bedrijfskavels volledig bebouwd worden.

Met die nieuwe visie, waarbij er gedeelde groenzones worden gecreëerd, is bij de POM de aandacht voor biodiversiteit gegroeid. De POM vindt het belangrijk voor zijn imago om biodiversiteit te integreren in de projecten die het ontwikkeld. Concreet heeft de POM in de groenzones houtkanten en fruitbomen aangeplant en een poel uitgegraven en beheert het de groenzones als ruigte en bloemenrijk grasland. Om de waterhuishouding te regelen, werd er gekozen voor een systeem met open grachten en een wadi.

Samen met de groenzones nodigt een fiets- en wandelpad werknemers, buurtbewoners en passanten uit om het bedrijventerrein te gebruiken. Je ziet dit ook gebeuren. Werknemers op het bedrijventerrein gaan buiten lunchen en buurtbewoners laten er ’s avonds of in het weekend hun hond uit. Op die manier is er ook buiten de kantooruren een vorm van controle op het bedrijventerrein door buurtbewoners of passanten. Hoewel het beeld van de extensief onderhouden groenzones in eerste instantie weerstand opriep, wordt de beeldkwaliteit intussen wel geapprecieerd. De Feed Food Health Campus was voor de POM een eerste vingeroefening op het vlak van werken met biodiversiteit. Inmiddels integreert de POM biodiversiteit in al haar ontwikkelingen.