Nadelen van biodiversiteit op bedrijventerreinen

Andere beeldkwaliteit

De meeste bedrijventerreinen worden gekenmerkt door verharding, kort gemaaide gazons, strak gesnoeide hagen en keurig onderhouden perkjes met vaste planten. Een biodivers bedrijventerrein ziet er anders uit. Het oogt wilder en ziet er minder verzorgd uit. En dat beeld strookt niet met hoe een bedrijventerrein er volgens veel mensen moet uitzien. Dit kan voor negatieve reacties zorgen bij sommige klanten en buurtbewoners.

Bedrijven kunnen negatieve reacties voorkomen door klanten, buurtbewoners en personeel beter te informeren. Het plaatsen van informatieborden, een barbecue organiseren voor de buurt of een artikel publiceren in het bedrijfsmagazine zijn hiervoor eenvoudige, maar effectieve instrumenten.

Trekt ongewenste fauna aan

Bedrijven uit bijvoorbeeld de voedingsindustrie en farmaceutische sector moeten bepaalde normen op het vlak van hygiëne naleven. Zij vrezen dat biodiversiteit op hun terreinen ongewenste fauna zoals ratten, muizen en insecten aantrekt en voor problemen kan zorgen met de hygiëne. Voor zover ons bekend, hebben dergelijke problemen zich in de praktijk nog niet voorgedaan.

Wanneer een bedrijf zijn terreinen aanlegt of beheert in functie van biodiversiteit trekt het allerlei diersoorten aan, waaronder bijen en teken. Bijen en teken kunnen de veiligheid en de gezondheid van werknemers schaden. Sommige bedrijven zijn om deze reden terughoudend om te investeren in biodiversiteit op hun terreinen. Bedrijven hoeven echter niet bezorgd te zijn. De bijen die huizen in bijenhotels zijn solitaire bijen. Solitaire bijen laten mensen gerust zolang ze zelf met rust gelaten worden. Ook de bezorgdheid voor tekenbeten moet niet overdreven worden. Als mensen op de paden blijven en contact met begroeiing vermijden is het risico op tekenbeten nihil.

Hypothekeert uitbreidingsplannen

Wanneer bedrijven hun terreinen inrichten voor biodiversiteit bestaat de kans dat zij Europees beschermde soorten aantrekken. Daardoor kunnen bedrijven, als ze dat zouden willen, hun activiteiten niet zomaar uitbreiden op die terreinen. Biodiversiteit kan een bedrijf heel dus heel wat geld en tijdverlies kosten.

In Nederland en Vlaanderen bestaat er intussen een regeling rond tijdelijke natuur. Daardoor hoeft biodiversiteit de uitbreidingsplannen van bedrijven niet langer in de weg te staan.

Brandveiligheid

Voor bedrijven uit bepaalde sectoren zoals de chemie is brandveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Biodiversiteit zorgt immers voor extra biomassa die in tijden van droogte een reëel brandgevaar kan inhouden.

Met een goede planning is er in bepaalde zones wel nog ruimte voor biodiversiteit.

Allergieën

Heel wat mensen zijn allergisch voor gras- en boompollen. Door te investeren in biodiversiteit op bedrijventerreinen verhoogt de concentratie gras- en boompollen waardoor heel wat medewerkers meer last zullen ondervinden van hun allergie.