Nolimpark, Pelt (Be)

Tijdens hevige regenbuien hadden de rotondes op het bedrijventerrein Nolimpark te Pelt regelmatig te kampen met wateroverlast. Het regenwater stroomde er af naar de lagergelegen rotondes, zette het wegdek onder water en zorgde zo voor hinder.

Om deze terugkerende problematiek van wateroverlast op te lossen, werd ervoor gekozen om de borduurstenen langs de rotondes af te slijpen en de rotondes in te richten als wadi’s. Zo wordt het afstromende water op een natuurlijke manier geïnfiltreerd. Met het zand uit de wadi’s werden op de rotondes eveneens heuvels gecreëerd. Ook werden de rotondes ingezaaid met een inheems bloemenmengsel en heideplagsel. Op die manier wordt er een landschap en vegetatie gecreëerd die typisch is voor de omgeving.

Sinds de herinrichting van de rotondes is er geen wateroverlast meer en vinden bijen een vlinders er een omgeving waarin ze goed gedijen. Bovendien vergen de rotondes nu minder onderhoud dan voorheen en is het beheer goedkoper.