Profel, Pelt (Be)

Als een van de vier Boslandgemeenten is natuur een belangrijk thema voor het gemeentebestuur van Pelt. Om die natuur te ondersteunen, ligt er ook een opgave bij de bedrijven om hun terreinen biodivers te vergroenen. Als belangrijke werkgever en beeldbepalend bedrijf op het Nolimpark te Pelt heeft Profel een voortrekkersrol te vervullen.

Profel neemt die rol ernstig. Het vindt een goede relatie met het lokale bestuur belangrijk. Bovendien biedt deze opgave het bedrijf ook de mogelijkheid om een van haar vier kernwaarden ‘Met zorg’ in de praktijk te brengen. Profel is op zijn terreinen overgeschakeld op extensief maaibeheer, verwijderde invasieve exoten, plantte inheemse bomen en struiken aan, zaaide een bloemenweide in en vormde een waterbekken om tot een poel.

De terreinen van Profel zijn een visitekaartje voor zowel het bedrijf als het bedrijventerrein. Ze zijn een onderdeeltje van een ecologische ‘snelweg’ voor zeldzame planten- en diersoorten. De nieuw ingerichte zone is bovendien een ideale ontvangstruime voor klanten, leveranciers en medewerkers. Het maakt het maatschappelijk engagement van het bedrijf tastbaar.