Bedrijventerreinen Lommel (Be)

Lommel is een heel groene stad en de Lommelaren zijn fier op dat groene karakter. De stad speelt die troef uit op het vlak van toerisme en recreatie. De industriezones op het grondgebied van Lommel vormen echter een belangrijke barrière tussen de natuurgebieden die Lommel rijk is.

Sinds een aantal jaren zet de stad actief in op biodiversiteit op haar bedrijventerreinen. Ze werkt daarvoor samen met ondernemers en natuurorganisaties. Op het Kristalpark zijn er bufferzones aangeduid waar het beheer volledig is afgestemd op het in stand houden en ontwikkelen van streekeigen soorten. Maar ook van de bedrijven worden inspanningen verwacht. Zij worden geacht gazon te mijden en enkel streekeigen soorten aan te planten en gepast te beheren. Dat is niet alleen beter voor de natuur, maar ook en pak goedkoper qua onderhoud. Die inspanningen zorgen ervoor dat het Kristalpark een groen karakter krijgt. En dat is een troef voor de bedrijven die er zich vestigen, want het heeft een positief effect op hoe werknemers en bezoekers zich in die omgeving voelen. Natuur en bedrijf winnen allebei.

Dat het Kristalpark een aangename plek is, bewijzen de vele fietsers die langs en over het bedrijventerrein van het ene natuurgebied naar het andere fietsen. De vlinder, het symbool van de vergroening van de Lommelse bedrijventerreinen, werd ook gebruikt om het biodiversiteitsverhaal via scholen en verenigingen verder open te trekken naar de bevolking. De vlinder is intussen uitgegroeid tot het symbool van Lommel. Lommel profileert zich vandaag als de vlinderstad van België. Door al die inspanningen krijgt heide er volop kansen en zie je wanneer je Lommel binnenrijdt al heel goed het resultaat. In september, wanneer de heide in bloei staat, is Lommel zelfs de mooiste plek van Vlaanderen.