Wienerberger, Lanaken (Be)

Baksteenfabrikant Wienerberger kocht een aantal jaren geleden een fabriek die zich naast een woonwijk bevond. Al gauw kreeg het bedrijf te horen dat de buren heel wat overlast ondervonden van de fabriek. Die produceerde met name veel stof, licht en lawaai. Tegelijkertijd zat Wienerberger ook met een groot volume afgegraven grond waarvoor een bestemming moest worden gevonden.

Uit deze dubbele problematiek ontstond het idee om aan de fabriek een grondwal aan te leggen. Voor het aanleg van de grondwal heeft Wienerberger zich laten begeleiden door ecologen die vanuit een aantal doelsoorten een ecologisch plan opzetten om de grondwal zo in te richten dat die maximaal rendeert voor de biodiversiteit. De grondwal schakelt de terreinen van Wienerberger mee in de natuurverbinding tussen het Albertkanaal, de Zuid Willemsvaart en de Maasvallei én zorgt voor minder hinder voor de woonwijk.

Dankzij de realisatie van de grondwal heeft Wienerberger een positieve relatie opgebouwd met de buurtbewoners en andere betrokkenen waarmee het in dit dossier heeft samengewerkt. Niet alleen de hinder is afgenomen, maar de mensen krijgen er een aantrekkelijk uitzicht bovenop. Naast de grondwal komt bovendien een fietspad met zowel een recreatieve als functionele, verbindende functie. Wienerberger ziet de grondwal als een uithangbord voor haar fabriek. Samenwerken werkt.