Sibelco, Dessel (Be)

Sibelco is een ontginningsbedrijf. Tijdens de ontginning grijpt het grondig in op het landschap. In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen vergt dit een focus op kwaliteit om telkens opnieuw groen licht te krijgen om een ontginningsproject te kunnen starten. Daarom besteedt Sibelco ook aandacht aan biodiversiteit in zijn groeves.

Die aandacht voor biodiversiteit gaat bij Sibelco echter verder dan louter de groeves. Ook biodiversiteit op de werkplek van de medewerkers is er een thema. De bedrijfsomgeving mag er dan ook wat wilder en beleefbaarder uitzien met wandelpaden en lunchplekken in het groen. Wat men hiermee vooral wil bereiken, is het creëren van een aangenamere werkplek  voor de medewerkers zodat die zich goed in hun vel voelen.

Sibelco stimuleert zijn medewerkers om buiten te vergaderen en te lunchen. Je ziet dat de mensen geïnteresseerd geraken in de natuur op het bedrijfsterrein en die natuur ook echt gaan opzoeken. Wandelvergaderen is echt iets waar men bij Sibelco in geloofd. Samen met je gesprekspartner kies je de weg en wandel je die zij aan zij. Dat geeft een heel ander gesprek dan rondom een vergadertafel. Bij Sibelco zijn ze ervan overtuigd dat ze op deze manier ook investeren in gemotiveerde en gezonde medewerkers.