Yara Sluiskil (Nl)

De missie van Yara, een producent van kunstmeststoffen, is ‘responsibly feed the world and protect the planet’. Om te onderstrepen hoe ze die missie in de praktijk brengt, werkt Yara aan biodiversiteit op zijn terreinen.

In samenwerking met lokale natuurorganisaties en een bedrijfsinterne biodiversiteitswerkgroep heeft Yara tal van natuurplekjes en faunavoorzieningen ingericht op en rond zijn terreinen. Er is een boomgaard met oude fruitrassen en schapenbegrazing. Enkele oude bunkers werden ingericht als vleermuisverblijf. Om overlast door duiven te beperken werd er een nestkast opgehangen voor de slechtvalk. Andere stukjes mogen verwilderen. De ervaring van Yara is dat de zorg voor biodiversiteit doorgaans goed te combineren valt met de normale bedrijfsactiviteiten en bovendien vaak relatief goedkoop is.

De stukjes natuur die Yara beheert, werden intussen opgenomen in het wandelroutenetwerk van de provincie Zeeland. Dat is een interessant gegeven, want op die manier kunnen passanten genieten van de realisaties van Yara en krijgt het bedrijf daardoor extra aandacht voor haar inspanningen. Het voorbeeld van Yara krijgt trouwens navolging. Langs het wandelroutenetwerk worden er nieuwe biodiversiteitsacties uitgerold op terreinen van bedrijven. Zo heeft North Sea Ports onlangs een groot perceel ingericht als tijdelijke natuur.