Bereken kosten ecologisch beheer en inrichting

Luchtfoto van een te vergroenen bedrijventerrein (Lieven De Smet)
Plan om een traditioneel ingericht bedrijfsterrein te vergroenen (Lieven De Smet)
Invoerpagina 2B Connect rekentool (Lieven De Smet)

Bedrijven zijn heel bewust bezig met hun kostenvoering. Hoewel de voordelen van werken aan natuur legio zijn, houden bedrijven en beheerders van bedrijventerreinen de kosten van het groenbeheer graag zo laag mogelijk. Precies daarom is ecologisch beheer van de terreinen een goed idee, want ecologisch beheer gaat over samenwerken met de natuur. Het ondersteunt de natuurlijke processen in plaats van er tegenin te gaan. Om die reden is ecologisch beheer vaak minder intensief en veelal ook niet duurder. Bedrijven gaan echter meestal niet over een nacht ijs. Ook niet wanneer het gaat over een voor hen klein en niet essentieel onderdeel van hun activiteiten zoals het beheer van de buitenruimte. Het antwoord op de vraag of het ecologisch inrichten en beheren van bedrijventerreinen goedkoper is dan een traditionele inrichting en beheer is niet altijd eenduidig. Het hangt immers af van verschillende factoren, zoals de keuze van de natuurdoelen, de bodemvruchtbaarheid en de schaalgrootte van het beheer.

Via de Kostenverkenner ecologisch groenbeheer(opent nieuw venster) kunt u op eenvoudige wijze de kosten van ecologisch en traditioneel groenbeheer en -inrichting van bedrijfsterreinen verkennen en vergelijken. Op die manier kunt u als bedrijf, ontwikkelaar, overheid of dienstverlener kostprijsinformatie meenemen bij het beoordelen van uw plannen voor het ecologisch inrichten en beheren van bedrijfsterreinen. Een simulatie met de Kostenverkenner kan een degelijke prijsberekening door een groenaannemer evenwel niet vervangen.