Machines om het maaisel nat af te voeren

Of het maaisel al dan niet wordt afgevoerd of gehooid hangt vaak van de voedingswaarde van het gras af. Misschien is het gras van goede kwaliteit en kan het gehooid worden om het in de winter te gebruiken als voeder voor het vee. Het is ook mogelijk dat het grasmaaisel een zeer lage voedingswaarde heeft en vol zit met voor grazers giftige en schadelijke kruiden (vb.: Jakobskruiskruid ), of het terrein is zeer ver afgelegen van berijdbare wegen. Dan is het afvoeren van het maaisel al een hele opgave.

Het nat afvoeren van maaisel (Inverde, Wim Massant)
Kies je om het maaisel direct af te voeren dan heb je het voordeel dat je daardoor de werkuren kan beperken, je moet immers geen tijd steken in het drogen van het gras. Nat gras weegt echter beduidend meer, wat de slijtage op de verschillende onderdelen van een machine vergroot en de bodemdruk doet toenemen. Een ander nadeel is dat nat gras niet zo veel afzetmarkten heeft waardoor het meestal zal eindigen als een afvalproduct, tenzij het natuurlijk wordt ondergeploegd op een akker of gebruikt als vergistingsmateriaal (biomassa). Er zijn machines die voldoende vermogen hebben om zowel het maaien als het oprapen van het maaisel in één werkgang te kunnen doen. Deze machines wegen beduidend meer en op de kwetsbare percelen zijn ze daarom bijna altijd uitgerust met rupsen. Op die manier kan het gewicht beter verdeeld en de bodemdruk zo laag mogelijk gehouden worden.