Zeil en tractor met lier

Transporteren met zeer weinig bodemdruk

Definitie: 

Is een techniek die door professionele arbeidersploegen van natuurverenigingen wordt gebruikt om takken en maaisel af te voeren op terreinen die onvoldoende draagkrachtig zijn en moeilijk toegankelijk voor machines. De tractor blijft aan de kant staan, met een lier en zeil wordt het materiaal uit het terrein getrokken. Zo wordt bodemverdichting vermeden.