Gespecialiseerde maaimachines

Het areaal gras- en hooilanden is de laatste jaren sterk toegenomen. Niet alle plaatsen zijn echter bereikbaar met zwaar en groot materiaal. Op zeer natte gronden, met weinig draagkracht kan je niet maaien met een tractor. Het gebruik van een Pistenbully of Softrack is dan noodzakelijk om te maaien. Het kan ook met een bosmaaier maar dit is veel intensiever. Een Pistenbully en Softrack zijn rupsvoertuigen. Door de rupsbanden wordt het gewicht over een groot oppervlakte verdeeld, waardoor de druk op de bodem klein is. Ze werken in 1 werkgang, dit wil zeggen dat ze het maaisel onmiddellijk nat afvoeren. Dit kan door opzuiging indien je maait met een klepelmaaier of door automatisch oprapen indien je maait met een maaibalk. Door de lage bodemdruk en 1 werkgang zijn deze rupsvoertuigen ideaal voor venige natte bodems. Kleine zegge vegetatie is een typisch natuurtype dat je maait met rupsvoertuigen. Gespecialiseerde maai- en hooimachines en goed opgeleide mensen die het te maaien terrein door en door kennen zijn daarom belangrijk om dit groter wordend aantal terreinen te kunnen maaien.

Pistenbully

Deze machine is speciaal ontworpen voor het onderhouden van de skipistes in Oostenrijk en Zwitserland. De fabrikant kan deze machine echter ook uitrusten met een klepelmaaier of een messenbalk inclusief opraapsysteem waardoor ze te gebruiken is als maaimachine. Het gewicht van de machine wordt verdeeld over de brede rupsen, hierdoor heeft de machine een zeer lage bodemdruk. Aan kracht heeft hij ook geen gebrek. Op de skipistes duwt hij moeiteloos sneeuw vooruit ook wanneer er tegen de helling op gereden moet worden. De brede rupsen maken dat deze machine moeilijk kan draaien of een grotere draaicirkel nodig heeft om te kunnen draaien zonder de zode teveel te beschadigen. Daarom wordt de Pistenbully enkel gebruikt op de grote percelen met een minder draagkrachtige bodem.

Truxor

Deze machine is evenals de vorige machines een rupsvoertuig. Het verschil met de andere voertuigen zit hem in het feit dat dit voertuig zich op het water kan voortbewegen. Dit kan het omdat het drijft op twee waterdichte kasten waarover de rupsen lopen. Op de rupsen zijn flappen gemonteerd, hierdoor krijgt het voertuig een betere voorstuwing op het water. De bedieningsplaats kan naar voor of achter verplaatst worden, afhankelijk van het gekozen werktuig. Hierdoor verbetert de stabiliteit op het water. Hoewel hij ook over het land kan rijden is hij hiervoor minder geschikt. De machine kan vooraan uitgerust worden met een verzamelhark waarmee waterplanten of zwerfvuil dat in het water zweeft verzameld kan worden. Uitgerust met een of meerdere messenbalken kunnen er ook waterplanten mee gesnoeid en opgevangen worden. Bij ons wordt de Truxor vooral gebruikt voor het maaien van riet en/of het bestrijden van waterexoten.

Softrack

De Softrack is een rupsvoertuig van Engelse makelij dat zeer polyvalent kan uitgerust worden, van brandweervoertuig tot maaiwerktuig. Bij de uitrusting als maaiwerktuig kan je kiezen uit meerdere maaisystemen. Het ‘Cut en collect-systeem’ waarbij een klepelmaaier van een 1,3m breed maaisel afmaait en rechtsreeks in een laadbak spuit, of een systeem voor het maaien van riet of enkel met een opraapsysteem voor maaisel achteraan. Kortom, veel mogelijkheden. Ook hier hebben we te maken met een voertuig met een lage bodemdruk.

Multitrack

De machine werd in opdracht van het Nederlandse ministerie van landbouw en voedselkwaliteit, ontwikkeld en gebouwd door De Beijer Bladel en wordt ingezet op natte en weinig draagkrachtige graslanden in natuurgebieden. De machine heeft een 170pk sterke motor en een hydrostatische aandrijving zodat er traploos gewerkt kan worden. De basismachine heeft (zonder werktuigen) een bodemdruk van minder dan 110 gram per vierkante cm, dit is zeer laag. De bodemdruk van een wandelend persoon van 75 kg met een schoenmaat 40 is ongeveer 330 gram per vierkante cm. Deze lage bodemdruk is noodzakelijk om de bodem van de te bewerken natuurterreinen zo min mogelijk te beschadigen. Hoewel de machine vrij lang is wordt de graszode bij het draaien ontzien doordat de machine in het midden knikt. De machine kan uitgerust worden met een trommelmaaier, ronde balenpers, kipaanhanger houthakselaar en klepelmaaier.