Machines om te hooien

Wanneer we van het maaisel hooi willen maken dan moeten we het een aantal keren bewerken vooraleer het voldoende droog is en geschikt is voor langdurige opslag. In eerste instantie moet er voor gezorgd worden dat het gras voldoende droog is. Hiervoor zijn specifieke keerwerktuigen beschikbaar. Om het hooi efficiënt te kunnen transporteren en op te slaan zijn er dan weer werktuigen die het hooi kunnen samendrukken en laden.

Keren van hooi (Inverde, Wim Massant)

Enkele begrippen:

  • Kneuzen: is het pletten of breken van de grasstengel zodat het vocht beter uit het plantenlichaam kan geraken waardoor het droogproces versneld wordt. Het kneuzen van gras wordt enkel in de moderne landbouw toegepast.
  • Hooikeren: is het omkeren en opschudden van het grasmaaisel met als doel het droogproces te versnellen.
  • Ruggen: is het op rijen leggen van gras. Hierdoor kan het gemakkelijker afgevoerd of door een balenpers opgenomen worden.
  • Zwad of wierd: afgemaaid gras dat op rijen ligt.