Veel gebruikte termen bij het natuurbeheerplan nieuwe stijl

Bij de opmaak of omzetting van oude beheerplannen naar natuurbeheerplannen nieuwe stijl worden heel wat termen gebruikt die soms wat uitleg vragen. Hieronder krijg je een opsomming van de meest gebruikte termen.

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU(opent nieuw venster) in het kader van het LIFE BNIP-project(opent nieuw venster).