Lesmateriaal voor trainers

Op deze pagina stellen we lesmateriaal ter beschikking voor trainers, lesgevers, personen die anderen informeren over natuurbeheerplannen of die het aanspreekpunt zijn in hun organisatie over natuurbeheerplannen.

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU(opent nieuw venster) in het kader van het LIFE BNIP-project(opent nieuw venster).