Ontstaan van Pro Silva-beheer

In 1950 werd in Duitsland de ‘Arbeitsgemeinschaft Naturgemasse Waldwirtschaft’ (ANW) opgericht met als doel bos natuurvolgend (als ecosysteem) te beheren en tegelijkertijd hout te produceren. Na de stormen in 1972 en 1973, waarbij in Nederland enorme oppervlaktes bos tegen de vlakte gingen, realiseerden steeds meer beheerders zich dat de tot dan toe gevoerde ‘plantagebosbouw’ niet langer houdbaar was. Mede onder invloed van de in Nederland in 1977 opgerichte werkgroep Kritisch Bosbeheer kwam er geleidelijk meer aandacht voor natuurwaarden in bossen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw gingen er in Europa steeds meer stemmen op om het traditionele vlaktegewijze bosbeheer met monoculturen af te zweren. In 1989 werd in Slovenië de Europese beweging Pro Silva opgericht met als doel om in Europa meer natuurvolgend bosbeheer na te streven. Op de voorjaarsvergadering van de Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) van 1990 richtten enkele leden de werkgroep Pro Silva op met als hoofddoel ‘het werken aan en ontwikkelen van beheersvormen die leiden tot risicoarm, ecologisch en economisch gezond bos’. In Vlaanderen is Pro Silva een jaar later opgericht als werkgroep van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (tegenwoordig Bos+).

De beheerbenadering "geïntegreerd bosbeheer" heeft een andere ontstaansgeschiedenis maar is zeer vergelijkbaar met het Pro Silva-beheer.

Bij Pro Silva wordt er gestreefd naar gemengde bossen met veel structuurvariatie. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging.
Bij Pro Silva wordt er gestreefd naar gemengde bossen met veel structuurvariatie. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging. (Praktijkboek Bosbeheer)

Andere beheerbenaderingen

Lectuur

Jansen, J., Boosten M., Cassaert, M., Cornelis, J., Thomassen, E., Winnock, M. (2018). Praktijkboek Bosbeheer. Uitgave van Inverde (Vlaanderen) en Stichting Probos (Nederland).