Doel van Pro Silva-beheer

Het overkoepelend doel van Pro Silva is het optimale behoud en gebruik van bosecosystemen, waarbij de ecologische en sociaaleconomische functies van het bos op een duurzame en winstgevende wijze worden vervuld. Voor de bosfuncties betekent dit dat er wordt gewerkt aan:

  • Het behoud of herstel van ecosystemen
  • De bescherming van bodem en klimaat
  • De productie van hout
  • Recreatie, natuurbeleving en andere culturele diensten

De beheerbenadering "geïntegreerd bosbeheer" heeft een andere ontstaansgeschiedenis maar is zeer vergelijkbaar met het Pro Silva-beheer.

Bij Pro Silva wordt er gestreefd naar gemengde bossen met veel structuurvariatie. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging.
Bij Pro Silva wordt er gestreefd naar gemengde bossen met veel structuurvariatie. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging. (Praktijkboek Bosbeheer)

Andere beheerbenaderingen

Lectuur

Jansen, J., Boosten M., Cassaert, M., Cornelis, J., Thomassen, E., Winnock, M. (2018). Praktijkboek Bosbeheer. Uitgave van Inverde (Vlaanderen) en Stichting Probos (Nederland).