Succesfactoren en valkuilen van Pro Silva-beheer

Groot voordeel van Pro Silva is dat houtproductie, recreatie en natuurwaarden worden gecombineerd. Het gebruikmaken van natuurlijke processen en het vermijden van (onzekere) investeringen zorgen voor relatief lage beheerkosten. Pro Silva leidt over het algemeen ook tot stabiele en robuuste bossen die minder vatbaar zijn voor ziekten, plagen, storm en andere calamiteiten. Het werken aan een breed soortenpalet en het streven naar permanente bosbedekking zorgen ook voor continue houtoogstmogelijkheden en meer flexibiliteit om in te spelen op de houtmarkt. Het zoeken naar een goede balans tussen de verschillende bosfuncties en het werken aan voldoende variatie en structuur valt in de praktijk echter niet altijd mee. Een beheerder moet zowel op opstandsniveau als op bosbedrijfsniveau zicht houden op het functioneren van het bos. Aangezien het beheer in het veld sterk gericht is op selecteren en vrijzetten van individuele bomen, is het niet altijd eenvoudig om te sturen op doelen op bosbedrijfsniveau. Daarnaast vraagt het gebruikmaken van natuurlijke processen ook flexibiliteit van de beheerder om in te spelen op nieuwe kansen en tegenvallers.

Bij Pro Silva wordt er gestreefd naar gemengde bossen met veel structuurvariatie. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging.
Bij Pro Silva wordt er gestreefd naar gemengde bossen met veel structuurvariatie. Daarnaast wordt er gebruikgemaakt van kleinschalige ingrepen en natuurlijke verjonging. (Praktijkboek Bosbeheer)

Andere beheerbenaderingen

Lectuur

Jansen, J., Boosten M., Cassaert, M., Cornelis, J., Thomassen, E., Winnock, M. (2018). Praktijkboek Bosbeheer. Uitgave van Inverde (Vlaanderen) en Stichting Probos (Nederland).