Typische bosbeelden bij uitkapbeheer

Uitkapbeheer leidt typisch tot hooghout met verschillende etages en soorten. Die complexe structuur is echter geen doel op zich. Het voornaamste doel is gebruikmaken van de potenties die zich aandienen met standplaatsgeschikte boomsoorten.

Ongelijkvormig hooghoutbeheer levert bos met verschillende etages
Ongelijkvormig hooghoutbeheer levert bos met verschillende etages (Frederik Vaes)