Ervaringen met bebossing, boswachter Pierre Hubeau

In deze video deelt boswachter Pierre Hubeau zijn ervaringen over bebossingen in het Heuvelland in West-Vlaanderen van de jaren 1990 tot nu.

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU(opent nieuw venster) in het kader van het LIFE BNIP-project(opent nieuw venster).