Welke ingrepen horen bij leeftijdsklassenbeheer?

Zoals gezegd vormt kaalkap de basis van het leeftijdsklassenbeheer, aangevuld met planten, begeleidingssnoei, opsnoeien, zuiveren, stamtalreducties en dunningen. Klassiek ging het hierbij vooral om laagdunningen.

Leeftijdsklassenbos van fijnspar in de Ardennen. Duidelijk zichtbaar is de afwisseling van opstanden van verschillende leeftijden.
Leeftijdsklassenbos van fijnspar in de Ardennen. Duidelijk zichtbaar is de afwisseling van opstanden van verschillende leeftijden. (Etiënne Thomassen)

Andere beheerbenaderigen

Lectuur

Jansen, J., Boosten M., Cassaert, M., Cornelis, J., Thomassen, E., Winnock, M. (2018). Praktijkboek Bosbeheer. Uitgave van Inverde (Vlaanderen) en Stichting Probos (Nederland).